|
Γρήγορη Έξοδος

Η ομάδα μας

Διοικητικό συμβούλιο

Καθοδηγούμαστε, υποστηρίζουμε και καθοδηγούμαστε από ένα αφοσιωμένο, ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο. Το συμβούλιο μας φέρνει στον οργανισμό ποικίλη και σημαντική εμπειρία του δημόσιου, του ιδιωτικού και του κοινοτικού τομέα.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο παρέχει ισχυρή διακυβέρνηση, διαχείριση και στρατηγική κατεύθυνση. Καθοδηγούν την οργανωσιακή μας στρατηγική, παρακολουθούν την απόδοση του οργανισμού, επιβλέπουν τις απαιτήσεις διακυβέρνησης και κινδύνου και μας βοηθούν να οικοδομήσουμε βασικές σχέσεις που υποστηρίζουν τον σκοπό μας να τερματίσουμε την έλλειψη στέγης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί τέσσερις υποεπιτροπές:

  • Οικονομικών και Ελέγχου
  • Άνθρωποι, Πολιτισμός και Υποψηφιότητες
  • Κίνδυνος και Διακυβέρνηση
  • Κεφαλαιουχικά Έργα

Ζήτα βοήθεια

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή κάντε οποιεσδήποτε ερωτήσεις επικοινωνώντας μαζί μας.