|
Γρήγορη Έξοδος

Σχετικά με εμάς

Όραμα, Σκοπός
& Αξίες

Οι αξίες μας

Μάθετε περισσότερα για το δικό μας
σκοπό και αξίες.

Αλλά πρώτα, πρέπει να ξέρετε ότι οι πελάτες και οι ενοικιαστές μας είναι πρώτοι σε ό,τι κάνουμε. Οι βασικές μας αξίες υποστηρίζονται από την εστίαση και την αφοσίωσή μας προς εκείνους στις κοινότητές μας που μας χρειάζονται περισσότερο.

Οραμα

Σπίτι. Όχι άστεγοι


Σκοπός

Τέλος στην έλλειψη στέγης


Αξίες

Υπεράσπιση | Δικαιοσύνη |
Καινοτομία | Ποιότητα |
Συνεργασία

Australia Aboriginal Flag Torres Strait Islander Flag
Δέσμευση προς τους Αβορίγινες και τους κατοίκους του στενού Torres

Η BeyondHousing αναγνωρίζει τους Αβορίγινες και τους κατοίκους του στενού Torres ως τους Παραδοσιακούς Ιδιοκτήτες και τους Διαρκείς Θεματοφύλακες της γης και του νερού στο οποίο ζούμε και βασιζόμαστε.

Αναγνωρίζουμε ότι οι κοινότητες των Αβορίγινων και των Νησιών του Στενού Τόρες είναι εμποτισμένες σε παραδόσεις που βασίζονται σε μια κοινωνική και πολιτιστική τάξη που έχει διατηρήσει πάνω από 60.000 χρόνια ύπαρξης και αναγνωρίζουμε και γιορτάζουμε τις σχέσεις τους με τη Χώρα.

Αναγνωρίζουμε τις μακροχρόνιες και διαγενεακές συνέπειες του αποικισμού και της εκκένωσης και σεβόμαστε τη συνεχιζόμενη πάλη των λαών των Αβορίγινων και των νησιών των στενών Torres για την αντιμετώπιση της δομικής ανισότητας. Η BeyondHousing αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Αβορίγινων και των κατοίκων του στενού Torres, καθώς κατέχουν τη γνώση για να καθορίσουν τι είναι καλύτερο για τους ίδιους, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης και της πρόληψης των αστέγων.

Θα παρέχουμε πολιτιστικά ασφαλείς υπηρεσίες για τους πληθυσμούς των Αβορίγινων και των κατοίκων του Στενού του Τόρες και δεσμευόμαστε στην αμφίδρομη μάθηση για την καλύτερη κατανόηση των αιτιών, των επιπτώσεων και των κατάλληλων αντιδράσεων στην έλλειψη στέγης στις κοινότητες των Αβορίγινων και των Νησιών του Στενού Τόρες.

Δέσμευση για τη διαφορετικότητα και την ένταξη

Η BeyondHousing δεσμεύεται να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και να προωθεί μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς σε ολόκληρο τον οργανισμό μας.

Αναγνωρίζουμε ότι η παροχή ισότητας ευκαιριών χτίζει τόσο την κοινωνική συνοχή όσο και την οργανωτική ακεραιότητα.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δίκαιη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και στο χώρο εργασίας μας.

Εκτιμούμε τη βιωμένη εμπειρία ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα, όπως ταυτότητα φύλου, ηλικία, εθνικότητα, πολιτιστικό υπόβαθρο, αναπηρία, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, οικογενειακή κατάσταση, ευθύνες φροντιστή και/ή επαγγελματικό υπόβαθρο.