|
Rýchly výstup
Naša vízia

Domov. Nie bezdomovci.

Každý by mal mať bezpečný, bezpečný a cenovo dostupný domov a podporu, ktorú potrebuje, aby sa k nemu dostal. Bezdomovectvo je možné predísť aj vyriešiť.

Every year, we help more than 6,400 people and families find and stay in a home of their own.

Pomáhame ľuďom, ktorí zažívajú alebo sú ohrození bezdomovectvom, tým, ktorí potrebujú podporu a obhajobu v súkromných prenájmoch a poskytujeme podporu pri prenájme pre ľudí žijúcich v sociálnych bytoch.

A staviame ďalšie domovy pre ľudí v našich komunitách, ktorí ich potrebujú.

2794

People housed in our properties

2263

Ľudia a rodiny boli podporovaní pri hľadaní a udržiavaní súkromného prenájmu.

201

Nové domy vo výstavbe.

Vzdelávanie a školenie

Udržiavanie domova

Naučte sa, ako spravovať prenájom s nízkym príjmom, a to tak, že sa zameriate na rozpočtovanie, finančnú odolnosť, pochopenie práv a povinností v oblasti prenájmu a životné zručnosti v oblasti bývania.

Zapojte sa

Po prvé, domov.

V BeyondHousing veríme, že stabilný, bezpečný a cenovo dostupný domov vytvára základ pre zmenu a príležitosť. Vaša podpora je rozhodujúca pre zaistenie toho, aby mal každý bezpečný domov.

ČO ROBÍME

Príbehy

Peter & Lyndy White visit new homes under construction
Médiá a správy

Najnovšie správy

diania

Týždeň bezdomovectva 2022

Australia Aboriginal Flag Torres Strait Islander Flag
Záväzok voči domorodým obyvateľom a obyvateľom ostrova Torres Strait

BeyondHousing uznáva domorodé obyvateľstvo a obyvateľstvo ostrova Torres Strait ako tradičných vlastníkov a stálych správcov pôdy a vody, na ktorých žijeme a na ktoré sa spoliehame.

Uznávame, že komunity domorodcov a ostrovanov z Torresského prielivu sú ponorené do tradícií vybudovaných na sociálnom a kultúrnom poriadku, ktorý trvá viac ako 60 000 rokov existencie, a uznávame a oslavujeme ich spojenie s krajinou.

Uznávame dlhodobé a medzigeneračné dôsledky kolonizácie a vyvlastňovania a rešpektujeme pokračujúci boj domorodých obyvateľov a obyvateľov ostrova Torres Strait pri riešení štrukturálnej nerovnosti. BeyondHousing uznáva právo domorodých obyvateľov a obyvateľov ostrova Torres Strait na sebaurčenie, pretože majú vedomosti, ktoré im umožňujú určiť, čo je najlepšie pre nich, ich rodiny a komunity, vrátane riešenia a prevencie bezdomovectva.

Budeme poskytovať kultúrne bezpečné služby pre domorodé obyvateľstvo a obyvateľstvo ostrova Torres Strait a zaviazali sme sa k obojstrannému učeniu, aby sme lepšie porozumeli príčinám, dopadom a primeraným reakciám na bezdomovectvo v komunitách domorodcov a obyvateľov ostrova Torres Strait.

Záväzok k diverzite a inklúzii

BeyondHousing sa zaviazala prijať rozmanitosť a podporuje inkluzívnu kultúru v celej našej organizácii.

Uvedomujeme si, že poskytovanie rovnosti príležitostí buduje sociálnu súdržnosť aj organizačnú integritu.

Zaviazali sme sa zabezpečiť, že všetci ľudia budú mať rovnaký prístup k našim službám a nášmu pracovisku.

Ceníme si prežité skúsenosti ľudí z rôznych prostredí vrátane rodovej identity, veku, etnickej príslušnosti, kultúrneho zázemia, zdravotného postihnutia, náboženstva, sexuálnej orientácie, rodinného stavu, opatrovateľských povinností a/alebo profesionálneho zázemia.