|
Rýchly výstup
Mother and child looking out the window

BeyondHousing sa spojil so službami špecializovanými na rodinné násilie na vybudovanie troch krízových ubytovacích zariadení pre ženy a deti unikajúce pred násilím v rodine v Mitchell Shire, Goulburn Valley a severovýchodných regiónoch Viktórie.

Bezpečné miesta poskytujú okamžité bezpečie bývania pre ženy a deti postihnuté násilím v rodine, umožňujúce prístup k trvalej podpore a plánovanie vlastného dlhodobého domova. BeyondHousing je príjemcom troch zo siedmich grantov udelených vo Victorii ako súčasť programu federálnej vlády $60 miliónov „Núdzové ubytovanie na bezpečných miestach“. Získali sme celkovú dotáciu $1,17 milióna na stavebné náklady pre náš jedinečný projekt krízového bývania.

Financujúci partneri:

Austrálska vláda – Ministerstvo sociálnych služieb

Servisní partneri:

Centrum proti násiliu (CAV), Mariánske spoločenstvo VincentCare, SalvoCare

Stavitelia a architekti:

JWP Architects, Glenn Shearer Constructions, Tvorcovia relácií, Južné Vale Homes