|
Mabilis na Lumabas
Tungkol sa atin

Aming kompanya

Ang BeyondHousing ay isang para sa layunin, hindi para sa kita na organisasyon na nagbibigay sa mga tao ng daan patungo sa bahay. Kami ay progresibo at mahabagin kapag nagtatrabaho kami sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan at kawalan ng pabahay.

MAKIALAM

Tulungan kaming wakasan ang kawalan ng tirahan, magtayo ng mga tahanan, komunidad at pagkakataon.